پیوندها

» بخش جراحي قلب مردان- بخش 1
 

بخش جراحي قلب مردان- بخش 1

بخش جراحي قلب مردان در طبقه دوم بيمارستان خاتم واقع شده است. اين بخش در سال 1367 با هدف جراحي و درمان بيماران قلبي تاسيس شد و در سال 1384 بطور كامل مورد بازسازي قرار گرفته است. خدمات پزشكي و پرستاري همگام با بهره مندي از امكانات مدرن و تجهيزات پزشكي پيشرفته و كادر پرستاري  مجرب، با كيفيتي بالا در اين بخش ارائه ميگردد.

بيماران قلبي با ابزار هاي مختلف تشخيصي تحت ارزيابي هاي گوناگون از قبيل تست ورزش، اسكن تاليوم قلب، اكوي تخصصي و اكوي فلوي فوق تخصصي قلب، اكوي مري، آنژيوگرافي عروق كرونري قلب، EPS  (مطالعه الكتروفيزيولوژي قلب) قرار مي گيرند. پس از اقدامات مورد نياز تشخيصي، بيماران آماده انجام اقدامات درماني متفاوت شامل درمانهاي داروئي استاندارد، آنژيوپلاستي و تعبيه استنت عروق كرونر قلب، تعبيه پيس ميكر و ICD (جهت درمان تهاجمي آريتمي ها)، Ablation (از بين بردن و سوزاندن كانونهاي آريتمي قلبي)، والووپلاستي(ترميم دريچه هاي قلبي) توسط سيستم كاتتريسم، اعمال جراحي قلب باز مانند (CABG)، تعويض دريچه هاي قلبي، جراحي هاي بزرگ عروق آئورت وريوي مي گردند. پس از اقدامات درماني مراقبت هاي پرستاري، بازتوانيهاي قلبي و همچنين پيگيري بيماران پس از ترخيص پيش بيني شده است.

امكانات و تجهيزات پزشكي مورد نياز موجود شامل ترالي كد احياء استاندارد، دفيبريلاتور، گلوكومتر، تختهاي بيمار اتوماتيك، پرفيوزر، دستگاه الكترو كارديوگرافي، تشك مواج، دستگاه اكسيژن سانترال و پرتابل، دستگاه ساكشن سانترال و پرتابل، افتالموسكوپ،  اتوسكوپ و ...  مي باشد.

اقدامات پيشگيرانه بيماريهاي قلبي و عروقي و آموزشهاي لازم توسط پرستاران و پزشكان مجرب در تمام سطوح درمان با روشهاي ساده و قابل فهم با بازخورد مطلوب به مددجويان محترم و همراهان ارائه مي گردد. ارائه بروشورها، كتابچه ها و جزوات آموزشي در طول بستري و زمان ترخيص به منزل، اقدامي مناسب جهت مداومت آموزشها بطور پيوسته انجام مي گيرد. پاسخگويي تلفني و راهنمائي هاي لازم در تمام مراحل بيماري توسط پرسنل مجرب  پرستاري بطور 24 ساعته انجام مي پذيرد.

اين بخش با 19 تخت استاندارد و بهره مندي از نيروي انساني ماهر پرستاري به رياست آقاي دكتر محمد جبلي فوق تخصصي جراحي قلب و عروق آماده پذيرش و بستري مددجويان محترم مي باشد.