پیوندها

» E.E.G
 

E.E.G

اصول كار دستگاه الكتروانسفالوگرافي اندازه گيري فعاليتهاي الكتريكي لايه سطحي از قشر مغز بوده و مهمترين كار اين دستگاه تشخيص انواع تشنج ها مي باشد. از نتايج اين آزمايش مي توان در تشخيص سردردها، سرگيجه ها، تومورهاي مغزي، سكته مغزي، ضربه ها، التهاب مغز (انسفاليت) بهره گرفت. دستگاه نوار مغزي اين مركز از نوع 24 كاناله و مجهز بهBrain Mapping  مي باشد. اين بـخش در تمام طول هفته، صبح و عصر بجز جمعه ها و روزهاي تعطيل، آماده ارايه خدمات مي باشد.

مسئول بخش: مرضيه رستمي

رئيس بخش: دكتر ابوالفضل نجاران