بیمارستان خاتم الانبیا

فرهنگی پرورشی

بسیج جامعه پزشکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)- فرهنگی پرورشی

راهپیمائی روز قدس و اعزام به قم و جمکران