بیمارستان خاتم الانبیا

هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم بین بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران (ورود به آزمون تفسیر سوره های نباء و نازعات)