بیمارستان خاتم الانبیا

هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم بین بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران