بیمارستان خاتم الانبیا

گزارش برگزاري پنجمين هم انديشي درد با تاكيد درد و PTSD

پنجمين سمپوزيوم بين المللي درد ، در بيمارستان خاتم الانبياء(ص) برگزار شد.

روز پنج شنبه در آخرين روز اولين ماه فصل زيباي بهار ، مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء(ص) با همکاری بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ پذيراي بيش از 250 نفر از متخصصين ، پزشكان ، پرستاران و دانشجويان بود تا با حضور پروفسور مهاجر ، استاد و رئيس كلينيك درد بيمارستان سنت ژوزف آلمان و كلينيك چند تخصصي درد بيمارستان خاتم الانبياء(ص) به آخرين دستاوردهاي علمي و كاربردي در درمان درد پرداخته شود.

در ابتداي مراسم كوليوند مدير بيمارستان ضمن اشاره به تاريخچه و هدف تشكيل كلينيك چند تخصصي درد بيمارستان خاتم الانبياء(ص) ، از تلاشها و زحمات چندين ساله آقاي پروفسور مهاجر و تيم آلماني و ايراني ايشان كه با نهايت تعهد و دلسوزي و براساس آخرين متدهاي روز دنيا، به درمان درد بيماران و به ويژه جانبازان عزيز كشور كه ولي نعمتان (واقعي) ما هستند، پرداخته اند ، صميمانه تقدير و تشكر نمودند. در ادامه آقاي پروفسور مهاجر ضمن اشاره به دلايل و تاريخچه تشكيل كلينيك هاي درد در دنيا و كشور ، به ادامه گزارش از عملكرد اين كلينيك در سال هاي اخير پرداخته و بر لزوم پرورش پرستاران متخصص در زمينه درد تأكيد نمودند. ايشان به اعلام خبر تدوين طرح درس (كوريكولوم) رشته پرستاري درد، آمادگي خود را براي دعوت از پرستاران منتخب بيمارستان خاتم، براي گذراندن دوره عملي درد در بيمارستانهاي آلمان ، اعلام نمودند صحبت هاي صادقانه و دلسوزانه استاد با تشويق هاي مكرر حضار همراه بود .

در ادامه خانم دكتر خداشناس مدير كلينيك درد بيمارستان به ارائه گزارش آماري از عملكرد چند ساله مركز پرداخته و ضمن معرفي بيماري كه پس از تحمل سال ها درد شديد شكمي ،‌به همت پروفسور مهاجر و ساير اعضاي تيم درمان شده بود پرداختند. خانم دكتر توكلي (روانپزشك) ، خانم دكتر حاكمي (متخصص داخلي) و آقاي دكتر رشيد (روان پزشك از دانشگاه فرايبورگ) بودند كه به ارائه مباحث مختلفي از جمله درد در بيماران روانپزشكي ، PTSD و كمردرد پرداختند و در پايان نيز اساتيد به سوالات حضار پاسخ گفتند.

لازم به ذكر است كه شركت كنندگان در اين سمپوزيوم از امتياز بازآموزي در نظر گرفته شده نيز بهره مند شدند.

1391/01/31 - 15:54