بیمارستان خاتم الانبیا

گزارشي از سفر پروفسور مهاجر به ايران به منظور تشخيص و درمان درد بيماران بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء (ص)

پروفسور مهاجر از تاريخ 28 شهريور ماه لغايت 11 مهرماه سال 1392 به ايران مسافرت كردند.

در اين سفر كه به منظور تشخيص و درمان درد مزمن بيماران انجام شد، تعداد بيش از 100 مورد ويزيت توسط گروه چند تخصصي درد و پروفسور مهاجر انجام شد. تعداد 7 مورد جراحي ستون فقرات توسط پروفسور مهاجر و دكتر شرمت كه در طول ساليان متمادي با پروفسور مهاجر همكاري داشته اند و از جراحان زبردست آلمان هستند، يك مورد جراحي ترميم كاتتر پمپ اينتراتكال و يك مورد تعويض پمپ داخل نخاعي توسط پروفسور مهاجر صورت گرفت. همچنين آقاي عسگري كه از آلمان همراه پروفسور به ايران سفر كردند، مراحل اول توانبخشي و راه اندازي بيماران جراحي شده را برعهده گرفتند. خانم كخ نيز از همراهان پروفسور مهاجر بودند كه براي پرستاران بيمارستان خاتم الانبياء درمان هاي عملي  بيماري درد را تشريح كردند. 

1392/07/17 - 12:38