بیمارستان خاتم الانبیا

جراحي صرع و تشنج مقاوم به درمان با همكاري تيم پزشكي از آلمان و جراحان مركز

اصولا در دنيا جراحي صرع بر روي بيماراني انجام مي شود كه نسبت به دارو مقاوم شده اند و تشنج آنها تحت كنترل نيست.

در همين راستا ضمن انجام تمام مراحل تشخيصي و مشاوره هاي فوق تخصصي لازم توسط متخصصين ورزيده اين مركز، پرونده پزشكي بيماران كانديد جراحي جهت بازبيني مجدد و ارائه بهترين و كاملترين تشخيص درماني توسط تيم پزشكي از آلمان و تيم پزشكي بخش مانيتورينگ مغزي مركز در تاريخ هاي 20 ،21 و 22 شهريور ماه انجام مي گردد. و بيماران نيازمند به جراحي در طي اين سه روز مورد عمل جراحي قرار مي گيرند.

1396/03/12 - 12:46