» صرع چیست ؟

 

بیماری صرع (تشنجات مكرر در يك دوره زماني خود) یكی از رایج‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌های مغزی در جهان است كه تا امروز بالغ بر 35 میلیون نفر را در كشورهای مختلف به‌خود مبتلا كرده است. تشنج به يك حمله ناگهاني در فعاليت الكتريكي مغز اطلاق مي شود كه مي تواند باعث كاهش هوشياري و حركات مكرر و انقباضات عضلاني و گاهي اختلالات حسي شود.

1396/03/12 - 15:08

 
صرع چیست ؟