بیمارستان خاتم الانبیا

شركت ها و بیمه های طرف قرارداد

نام شركت ها و بیمه های طرف قرارداد:
IPD
بانك تجارت
بانك توسعه صادرات
بانك رفاه كارگران
بانك سپه
بانك صادرات
بانك صنعت و معدن
بانك قرض الحسنه مهر ايران
بانك كشاورزي
بانك مركزي
بانك مسكن
بنياد15خرداد
بيمه پارسيان
بيمه دانا
بيمه دانا(كارت طلايي)
بيمه دي
بيمه دي (بنياد شهيد )
بيمه دي پرسنل ( افراد غير تحت تكفل )
بيمه دي پرسنل (افراد تحت تكفل )
بيمه دي كاركنان بنياد شهيد
بيمه سامان
بيمه سرمد
بيمه كار آفرين
بيمه كمك رسان ايران
بيمه نوين
توانير
رياست جمهوري
سازمان صداو سيما
سازمان گسترش
شركت صنايع آذرآب
شركت مس
شركت نفت
شوراي نگهبان
شهرداري
صندوق بازنشستگي صنعت نفت
فولاد
كانون سردفتران ودفترياران
كتابخانه مجلس
متانير
مجلس شوراي اسلامي
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
نيروهاي مسلح(جانبازان)
هواپيمايي آسمان