بیمارستان خاتم الانبیا

بخش فیلمبرداری

فیلمبرداری از لحظه تولد فرزند شما با کادری مجرب در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

 1.    ساعت کار این مجموعه از 7:30 الی 16 می باشد.
 2.    فیلمبرداری (در چهار مرحله) از قبل از ورود به اتاق زایمان یا اتاق عمل آغاز می شود و تا ورود پدرو مادر و نوزاد به بخش ادامه دارد.
 3.    مدت زمان فیلمی که در پایان ارائه می شود بین 20 الی 30 دقیقه است.
 4.    هزینه فیلمبرداری و تدوین آن تا ساعت 14:00 در مجموع 6,500,000 ریال می باشد.
 5.    در صورتی که زایمان غیر از این ساعات انجام شود، به ازای هر ساعت  200,000 +  هزینه ایاب و ذهاب فیلمبردار به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
 6.     حضور فیلمبردار در روزهای تعطیل منوط به درخواست و هماهنگی قبلی مشتری می باشد که در این صورت حدود 10 درصد +  هزینه ایاب و ذهاب فیلمبردار به هزینه ی مذکور اضافه خواهد شد.
 7.    حداقل یک روز قبل از زایمان باید با فیلمبردار هماهنگی انجام شود.
 8.    شماره های تماس:
 • دفتر فیلمبرداری                             83555590
 • سرکار خانم الهه احمدی               09303924335
 • سرکار خانم فاطمه احمدی            09374565348