پیوندها

» سومین نشریه واحد PET/CT بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران در رابطه با تصویربرداری مولکولی و درمان سرطان پروستات با استفاده از لیگاندهای PSMA منتشر شد

 

1398/03/25 - 18:20

 
سومین نشریه واحد PET/CT بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران در رابطه با تصویربرداری مولکولی و درمان سرطان پروستات با استفاده از لیگاندهای PSMA منتشر شد