بیمارستان خاتم الانبیا

گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای مدیران بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران در تاریخ 1400/6/23

1400/06/24 - 11:07