بیمارستان خاتم الانبیا

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی شرکت خدمات بهداشتی درمانی خاتم الانبیاء (ص)