بیمارستان خاتم الانبیا

گزارش تصویری از اهداء جوایز جشن تکلیف به فرزندان کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) که به سن تکلیف رسیده اند.

1401/08/14 - 18:25