بیمارستان خاتم الانبیا

مسابقه کتاب خوانی با موضوع مهدویت (قابل توجه همکاران محترم بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران)