بیمارستان خاتم الانبیا

برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در نمازخانه بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران

1401/12/24 - 18:23