بیمارستان خاتم الانبیا

افتتاح كلينيك تروما و درد

به اطلاع مي رساند كه كلينيك تروما و درد در مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا راه اندازي شده است. در اين كلينيك كه توسط دكتر رشيد، دكتر توكلي و دكتر وكيلي مديريت مي گردد، هم بيماران سرپايي و هم بيماران بستري پذيرش مي شوند و علاوه بر ويزيت توسط تيم درد مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا، درد هاي حاصل از تروماي قبلي به بيمار مورد درمان قرار مي گيرد.

لازم به ذكر است كه خانم دكتر توكلي از تهران با آقاي دكتر رشيد از آلمان هر هفته از طريق ويدئو كنفرانس در ارتباط خواهند بود و درمان بيماران از همه جوانب مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

1391/10/18 - 15:41