بیمارستان خاتم الانبیا

گزارشي در ارتباط با حضور پروفسور محسن مهاجر در بيمارستان

پروفسور محسن مهاجر جراح اعصاب و استاد درد دانشگاه فرايبورگ آلمان و بيمارستان خاتم الانبيا، از تاريخ 25 بهمن ماه لغايت سوم اسفند ماه سال 91 به ايران سفر كردند. در طي اقامتشان در ايران در نخستین جشنواره حمایت‌طلبی و پیشگیری از ضایعات نخاعی ناشی از حوادث و چهارمین کنگره ملی ضایعات نخاعی شركت كرده و به ارائه سخنراني و هدايت پانل "درد در ضايعات نخاعي" پرداختند. در اين مدت تعداد 22 جانباز و همچنين بيماران آزاد توسط پروفسور ويزيت شده و روش درماني آنها مشخص شد. همچنين تعداد يك عمل جراحي (گذاشتن پمپ داخل نخاعي) در اتاق عمل بيمارستان انجام دادند. سفر آتي پروفسور از 15 لغايت 23 فروردين 1392 خواهد بود.

1391/12/21 - 10:27