بیمارستان خاتم الانبیا

برگزاري كنفرانس علمي مداخلات جراحي اعصاب در درمان درد با سخنراني پروفسور محسن مهاجر

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

 با همكاري

 مركز تحقيقات بيمارستان امام خميني برگزار مي كند

كنفرانس علمي

مداخلات جراحي اعصاب در درمان درد

سخنران : پروفسور محسن مهاجر

با امتياز بازآموزي

زمان : سه شنبه 28/8/92  ساعت 00/14 لغايت 00/16

مكان  : سالن علوم اعصاب طبقه اول

 

ثبت نام رايگان است

كنفرانس علمي مداخلات جراحي اعصاب در درمان درد با سخنراني پروفسور محسن مهاجر فايل Pdf

1392/08/26 - 13:14