بیمارستان خاتم الانبیا

ويزيت و جراحي بيماران كانديد

درتاريخ 1/30، 1/31، 2/1 و 2/2 تعداد 4 بيمار توسط تيم مشترك ايراني و كانادايي (نورولوژيست و جراح مغز و اعصاب) با تشخيص هاي (كاورنوما، تشنج فوكال با منشا تمپورال راست، تومور مغز و تشنج مقاوم به درمان) مورد جراحي قرار گرفتند.

ناگفته نماند كه مدارك اين بيماران در طي سه ماهه گذشته توسط دو تيم مورد بررسي قرار گرفته بودند. همچنين در اين مدت پرونده پزشكي 38 نفر از بيماران كانديد نيز توسط اين دو گروه بازبيني شدند و اقدامات لازم در پرونده بيماران ثبت گرديد.

1396/03/12 - 12:21