بیمارستان خاتم الانبیا

جلسه بررسي و تصميم گيري بيماران كانديد جراحي

 

EpilepsyMeeting Surgery

گردهمايي بازبيني فايل و مدارك پزشكي  بيماران كانديد جراحي

جهت تصميم گيري ادامه درمان

پنجشنبه (95/5/28 )  ساعت 8/30 صبح

1396/03/12 - 12:41