» بهداشت روان در صرع

 

عارضه صرع به دلیل طولانی بودن و مادام العمر بودن، اغلب باعث مشکلات روانی اجتماعی می شود و از زوایای مختلفی زندگی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت منجر به مسائلی چون فقدان احترام به خود،  افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی و ترس از مرگ (در زمان حمله) می شود.

شایع ترین آثار روانی اجتماعی حملات صرع شامل احساس انگشت نما شدن، تبعیض، حذف از جامعه و مشکلات کار و اشتغال و رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی است.

1396/03/12 - 15:05

 
بهداشت روان در صرع