بیمارستان خاتم الانبیا

روش هاي جراحي در صرع

روش هاي جراحي در صرع
هدف اين مركز از  جراحی: کاهش شدت تشنج در بیماران، کاهش داروی مصرفی، برگرداندن بیمار به زندگی طبیعی، کاهش اختلالات روحی، روانی.

انواع مختلفي از جراحي براي درمان صرع شامل جراحي فوكال، هميسفركتومي، گريدگذاري، دپت گذاري و نورونويگيشن در اين مركز بعد از بررسي هاي لازم انجام شده در صورتيكه بيمار كانديد جراحي باشد پزشك معالج در مورد اينكه بيمار از كدام نوع جراحي بهره مي گيرد صحبت خواهد كرد و بيمار را در انجام اقدامات مرحله Presurgical (قبل از جراحي) هدايت مي كند. تيم صرع اين مركز با همكاري نزديك با جراحان مغز و اعصاب شناخته شده داخل و خارج از مركز (آلمان و كانادا) به سمت توسعه بهترين مداخلات جراحي پيش مي رود.

1396/03/12 - 15:06