بیمارستان خاتم الانبیا

روش هاي تشخيص صرع

روش هاي تشخيص صرع
شرح حال و معاينه دقيق نوار مغز = به منظور مشخص كردن كانون دقيق تشنج در مغز، داشتن نوار مغزي طولاني و با كيفيت عالي و استاندارد با هدف افتراق تشنج از شبه تشنج.

تصويربرداري مغز با ام آر آي و سي تي اسكن= جهت تشخيص آسيب هاي مغزي، ضايعات التهابي و تومورال آزمايشات متابوليك لازم ايكتال اسپكت(Ictal Spect )= تزريق داروي راديواكتيو تكنزيوم 99 در 20 ثانيه اول تشنج از طريق وريد محيطي(آنژيوكت) كه باعث تجمع دارو در نقاط پرخون(كانون تشنج) در زمان تشنج مي شود. از اين روش در مواقعي كه  ام آر آي و سي تي اسكن بيمار نرمال است اما كانون تشنج با تغييرات نواري مشخص در نوار مغز(EEG) به نفع تشنج ديده مي شود به دستور پزشك معالج بيمار جهت اسكن مغز حين تشنج آماده مي شود.

1396/03/12 - 15:07