پیوندها

» برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کاربردی، نگهداشت و مدیریت تجهیزات پزشکی در مرکز علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص)

 

1396/03/27 - 13:15

 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کاربردی، نگهداشت و مدیریت تجهیزات پزشکی در مرکز علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کاربردی، نگهداشت و مدیریت تجهیزات پزشکی در مرکز علمی کاربردی خاتم الانبیاء (ص)