پیوندها

» بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران

 

جناب آقای مهندس اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن بازدید از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران و عیادت از بیماران بستری در این بیمارستان، از زحمات بی دریغ پرسنل پرستاری و کادر درمان تشکر و تقدیر نمودند.

 

1399/06/05 - 20:15

 
بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص) تهران