پیوندها

» گزارش تصویری از حضور خادمین امام رضا (ع) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران

 

1400/04/02 - 12:20

 
گزارش تصویری از حضور خادمین امام رضا (ع) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از حضور خادمین امام رضا (ع) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران گزارش تصویری از حضور خادمین امام رضا (ع) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص) تهران